CLIENTELE- HOSPITALS

M/s. ANNAMMAL HOSPITAL, MARTHANDAM, KANYAKUMARI DIST.
M/s. SURYA MULTYSPECIALITY HOSPITAL, TIRUCHENGODU.
M/s. C.M.HOSPITAL, NAMAKKAL.
M/S. TRIBAL HEALTH CENTER, SITLING, DHARMAPURI DIST.
M/s.  BETHEL HOME, DANISHPET.
M/S. SAVEETHA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, CHENNAI.
M/s. MADURAI KIDNEY CENTER, MADURAI.
M/S. SALEM POLYCLINIC, SALEM.
M/s. SREE UTHRADOM THIRUNAL HOSPITAL, TRIVANDRUM, KERALA.
M/s. P.V.S.HOSPITALS, CALICUT, KERALA.
M/s. KOLANCHERY MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA.
M/s. NAL MEDICAL DIVICES INDIA (P) LTD., CHERTHALA, KERALA.
M/s. LALITHA SUPER SPECIALITIES HOSPITAL (P) LTD.,
GUNTUR, A.P.
M/s. JIPMER, PONDICHERRY.
M/s. SAKTHI NURSHING HOME, SBI COLONY, SALEM.
M/s. MADURAI KIDNEY CENTRE, MADURAI.
M/s. SHANMUGA HOSPITALS (P) LTD., SARATHA COLLEGE
ROAD, SALEM.
M/s. NIRMALA HOSPITALS, KARUR.
M/s. THIRUVARUR MEDICAL CENTRE HOSPITAL (P) LTD.
THIRUVARUR.
M/s. VIDYA HOSPITAL, SANKAR NAGAR, SALEM
M/s. CHELLAM HOSPITAL, GANDHI ROAD, SALEM